fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Start Kandydaci Wymagane dokumenty Studia I stopnia
Wymagane dokumenty na studia I stopnia
Studia I stopnia:
  1. Ankieta osobowa oraz podanie kandydata na studia,
  2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu) – w przypadku posiadania świadectwa wydanego zagranicą powinno być zalegalizowane lub opatrzone apostille przez uprawnioną do tego instytucję w kraju wydania, wraz z tłumaczeniem (tłumacz przysięgły) na język polski,
  3. Dwa podpisane zdjęcia (35x45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
  4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), a w przypadku cudzoziemców – paszportu i innych dokumentów związanych z prawem pobytu (karta pobytu, karta Polaka itp.), uwierzytelnione przez uczelnię,
  5. Potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej,
  6. W przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego/dowód wpłaty za kurs języka polskiego.
 

UWAGA! Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy uczelni.

EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA

PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528

Wyjątkiem jest punkt rekrutacyjny przy ul. Modlińska 51, gdzie opłatę rejestracyjną i/lub wpisowe można uiścić na miejscu.

 

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.