Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
KURS JĘZYK ANGIELSKI A2
Kurs „Język angielski A2” skierowany jest do osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie A1.
 
CELE KURSU:
  • Podniesienie poziomu znajomości języka do poziomu A2.
  • Przygotowanie absolwentów do kontynuacji nauki na poziomie B1, a następnie podjęcia studiów podyplomowych: Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent będzie posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie A2. Będzie mógł kontynuować naukę na poziomie B1, a po ukończeniu tego kursu będzie przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych.
Po ukończeniu kursu możliwe jest przystąpienie do egzaminu oraz uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest zdanie egzaminu wewnętrznego (na koniec kursu). Absolwenci kursu mogą przystępować do egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka w autoryzowanych centrach certyfikacyjnych.
 
FORMA
Kurs niestacjonarny
1 semestr - 120 godzin.
 
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Zgodnie z wymaganiami do egzaminu certyfikującego na poziomie A2.
 
DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
 
 
CENA
Wpłata jednorazowa – 1500 zł
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego planu płatności w ratach, wtedy cena kursu wynosi 1600 zł.
 
WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie minimum A1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dla osób nieposiadających wymienionego wyżej certyfikatu przed rozpoczęciem kursu przewidziany jest językowy test plasujący.
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń
 
TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Terminy zajęć: zajęcia co 2 tygodnie (sobota/niedziela)
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.