Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI
KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI
Studia podyplomowe Komunikacja w organizacji skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków
i specjalności, które są zainteresowane skuteczną, profesjonalną i wpływającą na dobrą atmosferę w pracy komunikacją w organizacji, firmie, instytucji, zespole. To także przygotowanie do lepszego rozumienia współpracowników, skuteczniejszego i przyjaznego wyrażania własnych opinii oraz negocjacji zarówno ze współpracownikami, jak i osobami z zewnątrz organizacji. To także sposób na poznanie własnych umiejętności organizacyjnych.
 
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów posiadać będzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu zagadnień objętych programem studiów, który uwzględnia najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki dotyczące komunikacji w organizacji. Dotyczy to m.in. wystąpień publicznych, właściwej autoprezentacji np. podczas rozmów kwalifikacyjnych czy też przy przekazywaniu informacji w zespole, w którym będzie pracował. Absolwent nabędzie umiejętności budowania relacji w grupie i zespole oraz kierowania takim zespołem. Będzie potrafił zarządzać sobą w czasie, jak i zorganizować pracę własną i zespołu oraz prowadzić negocjacje. Będzie znał własne talenty oraz potrafił je wykorzystać.
 
WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej, jej prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego.
 
FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe 2- semestralne, 210 godz.
 
FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne
 
RAMOWY PROGRAM:
Autoprezentacja
Wystąpienia publiczne
Komunikacja w organizacji a procesy zarządcze
Komunikacja interpersonalna w praktyce i jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
Trening interpersonalny
Praktyczne warsztaty w budowaniu zespołu, grupy i ich efektywności
Warsztaty negocjacyjne czyli jak osiągać zamierzone cele
Kreatywne rozwiązywanie problemów
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, czyli czy kryzys może być szansą na sukces zespołu i organizacji
Właściwe zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej i zespołu
Odkryj siebie i swoje talenty

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
 
 
CENA
Wpłata jednorazowa 3000 PLN
Wpłata semestralna 1600 PLN + 350 PLN opłata rejestracyjna i wpisowe odliczane od ostatniej wpłaty.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
 
WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: Kolejność zgłoszeń
 
TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec
Terminy zajęć: Zajęcia co 2 tygodnie sobota/niedziela
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.