Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
DORADZTWO NA  RYNKU NIERUCHOMOŚCI
DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy na rynku nieruchomości w charakterze doradcy i eksperta. Studia przygotowują do wykonywania zderegulowanych a wcześniej istniejących zawodów – zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo, studia te stanowią bogate źródło wiedzy dla pracowników urzędów administracji samorządowej zajmujących się zagadnieniami z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej.
W związku z tym, że rynek nieruchomości podlega ciągłym zmianom, istnieje potrzeba kreowania wykwalifikowanych specjalistów z zakresu nieruchomości, którzy swoją profesjonalną wiedzą i doświadczeniem mogliby pełnić rolę doradców zarówno na rynku prywatnych, jak i publicznych nieruchomości.
Ukończenie studiów gwarantuje zwiększenie poczucia pewności, zaufania i bezpieczeństwa wykonywania zawodów związanych z rynkiem nieruchomości.
 
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu problematyki prawnej, technicznej i ekonomicznej, warunkującej prawidłowe wykonywanie zawodów związanych z rynkiem nieruchomości.
Uzyskana wiedza z zakresu różnorodnych zagadnień dotyczących nieruchomości, poznane regulacje prawne oraz uzyskane umiejętności rozpoznawania, diagnozowania
i rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki nieruchomościami są podstawą do posiadania niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach, zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości a także do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.
  
RAMOWY PROGRAM
obejmuje m.in.:
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa rzeczowego
Podstawy prawa zobowiązań
Prawo budowlane
Źródła informacji o nieruchomościach
Podstawy gospodarki przestrzennej
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
Gospodarka rolna, leśna i wodna
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Podstawy budownictwa
Proces inwestycyjny w budownictwie
Obrót nieruchomościami
Umowa o zarządzanie nieruchomością
Plan zarządzania nieruchomością
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Podstawy wyceny nieruchomości
Warsztaty dyplomowe
 
WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej, jej prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego.
 
FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe 2-semestralne, 240 godz.
 
FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne
 
DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
 
 
CENA
Wpłata jednorazowa 3500 PLN
Wpłata semestralna 1800 PLN + 350 PLN opłata rejestracyjna i wpisowe odliczane od ostatniej wpłaty.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
 
WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: Kolejność zgłoszeń
 
TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec
Terminy zajęć: Zajęcia co 2 tygodnie sobota/niedziela
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.