Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które umożliwią uczestnikom samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu zagadnień rachunkowych oraz tych dziedzin finansów, prawa i podatków, które są związane z praktyką rachunkowości a ich znajomość jest niezbędna do profesjonalnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych oraz wypełniania deklaracji podatkowych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy w sposób kompleksowy przeanalizują zjawiska finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla jego efektywności oraz znaczenia dla ryzyka gospodarczego, w tym podatkowego 
 
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
 • analizy finansowej w procesie zarządzania,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • rozwiązywania problemów z zakresu prawa gospodarczego,
 • prawa handlowego,
 • prawa cywilnego,
 • oceny kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych,
 • podstaw prawa pracy,
 • księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych,
 • wyboru optymalnych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • identyfikacji rodzajów ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz metod jego minimalizacji,
 • zasad optymalizacji opodatkowania z uwzględnieniem ryzyka podatkowego.
 
DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych.
 
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANE PRZEZ ABSOLWENTA:
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,
 • opracowywanie rozwiązań z zakresu zarządzania podatkowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu zasad finansów przedsiębiorstw,
 • wiedza z zakresu zagadnień finansowo – księgowych,
 • znajomość zasad procesów biznesowych,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa gospodarczego,
 • znajomość zasad współpracy z organami podatkowymi,
 • umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowych,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa bilansowego oraz zasad rachunkowości.
 
FORMA KSZTAŁCENIA:
Studia podyplomowe
 
FORMA STUDIÓW:
Studia niestacjonarne
 
ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
pracownicy służb finansowo – księgowych
pracownicy biur rachunkowych
kadra kierownicza
 
TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Rachunkowość finansowa
2. Zaawansowana rachunkowość finansowa
3. Zarządzanie finansami
4. Prawo: cywilne, podatkowe, handlowe, pracy
5. Rachunkowość podatkowa
6. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
7. Analiza finansowa
8. Controlling
9. Zarządzanie podatkami
10. Sprawozdawczość finansowa
11. Ubezpieczenia społeczne
12. Postępowanie administracyjne
13. Postępowanie podatkowe
14. Seminarium
 
WYKŁADOWCY
Zajęcia są prowadzone przez wykładowców posiadających zarówno umiejętności dydaktyczne jak i praktykę zawodową przez co zapewniamy atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć.
 
 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN:
Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Plan studiów obejmuje 30 ECTS i 250 godzin. 
 
CENA
Wpłata jednorazowa 3 000 PLN
Wpłata semestralna 1 600 PLN + 350 PLN opłata rejestracyjna i wpisowe odliczane od ostatniej wpłaty.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
 
WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: Kolejność zgłoszeń
 
TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec
Terminy zajęć: Zajęcia co 2 tygodnie sobota/niedziela
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.