Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Inżynieria oprogramowania
W zależności od kompetencji kandydata, obowiązujący go program nauczania jest realizowany w 4 (dla kandydatów z tytułem licencjata) lub 3 semestry (dla kandydatów z tytułem inżyniera).
 
Specjalność: Inżynieria oprogramowania
semestr 0 Fizyka
Nauki techniczne
Metody statystyczne
Kluczowe zagadnienia współczesnej informatyki
Programowanie w C++/PHP
semestr 1 Język obcy
Zarządzanie projektami
Wychowanie fizyczne
Logika matematyczna w informatyce
Podstawy teoretyczne informatyki
Analiza systemowa
Modelowanie systemów informatycznych
Szkolenie BHP
semestr 2 Język obcy
Wychowanie fizyczne
Projekt zespołowy
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Zaawansowane techniki programowania
Budowa i sposób użycia środowiska programistycznego
Wzorce projektowe i refactoring
semestr 3 Współczesne problemy zawodowe informatyki
 
Na semestrze 2 i 3 studenci realizują zajęcia z seminarium i projektu dyplomowego. Dodatkowo każdy student musi zaliczyć praktyki zawodowe.
 
 
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.