Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia I stopnia – Pedagogika już od 1000 PLN za 1 semestr
Atrakcyjna praca z dziećmi w kraju i za granicą

Studia o kierunku Pedagogika oferują wszechstronne przygotowanie do pracy obejmujące teorię i praktykę działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz działalność edukacyjną ludzi dorosłych.

Jeśli lubisz dzieci, przebywanie z nimi, chcesz z nimi pracować, jesteś otwarta/y na ich poznawanie, próby rozumienia ich przeżyć i doświadczeń albo po prostu poszerzyć swoje kompetencje nauczycielskie, zdobyć kolejny stopień wykształcenia zawodowego i nabyć umiejętność kreatywnej pracy z ludźmi - podejmij studia na kierunku Pedagogika!

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

 

OFERUJEMY ATRAKCYJNE I POSZUKIWANE NA RYNKU SPECJALNOŚCI:

  Studia kończą się obroną pracy licencjackiej, przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego, oraz egzaminem dyplomowym.
  Proponujemy naszym studentom bardzo atrakcyjne specjalności zorientowane na aktualne potrzeby krajowego i zagranicznego rynku pracy. Absolwenci naszych studiów bez trudu znajdą interesującą, pozwalającą się zrealizować i atrakcyjną finansowo pracę.
  Absolwent studiów o kierunku Pedagogika

  Absolwent kierunku Pedagogika jest przygotowany do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz uczniów szkoły podstawowej. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkole podstawowej, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (opiekun dziecka, pomoc w odrabianiu lekcji, korepetytor itp. - prowadząc jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).

  Jest możliwe także indywidualne wyprofilowanie swoich kompetencji. Student może wybrać zamiast specjalności dowolne przedmioty (ze wszystkich oferowanych przedmiotów specjalnościowych) i w ten sposób określić swoją ścieżkę studiów i związane z nią kompetencje. Można wybrać przedmioty dostosowane do pracy zawodowej, bardziej lubiane itp.

  Studia trwają sześć semestrów i kończą się wykonaniem pracy dyplomowej licencjackiej, przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego – promotora. Po pozytywnej obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
   
  Nasze Atuty

  vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

  vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
  vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
  vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
  vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
  vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
  vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
  vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
  vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
  vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
  vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
  vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
  vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
  vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
  vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
  vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
  vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
  vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
  vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.