Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Logistyka (Zarządzanie logistyczne)
Absolwent tej specjalności posiada pełne kompetencje podane dla absolwenta kierunku, a ponadto:
 • posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie planowania logistycznego,
 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logistyki, zarządzania transportem i spedycją i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w tym zakresie,
 • posiada umiejętności do zarządzania ryzykiem logistycznym w przedsiębiorstwach,
 • zna i rozumie techniki zarządzania procesami logistycznymi i potrafi je umiejętnie wykorzystać w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

Przedmioty uzupełniające dla absolwentów studiów spoza obszaru nauk społecznych:
podstawy zarządzania,
mikroekonomia.

Przedmioty kierunkowe:
koncepcje zarządzania, makroekonomia, zarządzanie procesami, prawo cywilne, marketing międzynarodowy, negocjacje, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, etyka w zarządzaniu, rachunkowość zarządcza, prawo handlowe, przedsiębiorczość, logistyka, psychologia w zarządzaniu, prognozowanie ekonomiczne, język angielski.

Przedmioty specjalnościowe:
 • seminarium dyplomowe
 • projekt/badanie dyplomowe
 • zarządzanie logistyczne
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • logistyka produkcji i dystrybucji
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Przedmioty do wyboru (należy wybrać przynajmniej dwa):
inne – z innych specjalności wg uznania studenta.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
W zmieniającym się rynku pracy coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Połączenie wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania daje możliwość do podjęcia atrakcyjnego zawodu dającego perspektywy rozwoju zawodowego. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony na stanowiskach m.in.: menedżer ds. planowania produkcji, dystrybucji, eksportu, logistyk w firmach handlowych, dystrybucyjnych i transportowo-spedycyjnych.


Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.