Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym
Absolwent tej specjalności posiada pełne kompetencje podane dla absolwenta kierunku, a ponadto:
 • posiada wiedzę dotyczącą zasadniczych zagadnień bezpieczeństwa lokalnego,
 • posiada umiejętności organizowania i koordynowania działań w administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych w zakresie diagnozowania problemów społecznych związanych z bezpieczeństwem lokalnym oraz konstruowania strategii ich rozwiązywania,
 • zna zasady i uwarunkowania efektywności i sprawności działań związanych z realizacją zadań publicznych ze sfery bezpieczeństwa społecznego.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

Przedmioty uzupełniające dla absolwentów studiów spoza obszaru nauk społecznych
podstawy zarządzania,
mikroekonomia.

Przedmioty kierunkowe:
koncepcje zarządzania, makroekonomia, zarządzanie procesami, prawo cywilne, marketing międzynarodowy, negocjacje, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, etyka w zarządzaniu, rachunkowość zarządcza, prawo handlowe, przedsiębiorczość, logistyka, psychologia w zarządzaniu, prognozowanie ekonomiczne, język angielski.

Przedmioty specjalnościowe:
 • seminarium dyplomowe
 • projekt/badanie dyplomowe
 • bezpieczeństwo lokalne i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • zarządzanie kryzysowe
 • diagnozowanie problemów społecznych
 • organizacja pomocy społecznej (tworzenie strategii rozwiązywania zadań publicznych)
 • finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa
 • problemy oświaty, edukacji i ochrony zdrowia

Przedmioty do wyboru (należy wybrać przynajmniej dwa):
inne – z innych specjalności wg uznania studenta

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym ukierunkowana jest na szeroko rozumianą problematykę związaną z funkcjonowaniem administracji samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. Przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin/miast, w starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich zakładach budżetowych, jednostkach budżetowych oraz dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony na stanowiskach: specjalista ds. zarządzania kryzysowego w powiatowych centrach zarządzania kryzysowego, specjalista w wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego, specjalista ds. zarządzania kryzysowego w urzędach miast/gmin, strażnik miejski/gminny oraz na stanowiskach kierowniczych.


Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.