Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Absolwent tej specjalności posiada pełne kompetencje podane dla absolwenta kierunku, a ponadto:
vmenuitemicon posiada wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP,
vmenuitemicon posiada umiejętność oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
vmenuitemicon potrafi prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
vmenuitemicon posiada umiejętność oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku,
vmenuitemicon potrafi ustalić okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych,
vmenuitemicon zna wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

Przedmioty uzupełniające dla absolwentów studiów spoza obszaru nauk społecznych:

podstawy zarządzania,
mikroekonomia.

Przedmioty kierunkowe:

koncepcje zarządzania, makroekonomia, zarządzanie procesami, prawo cywilne, marketing międzynarodowy, negocjacje, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, etyka w zarządzaniu, rachunkowość zarządcza, prawo handlowe, przedsiębiorczość, logistyka, psychologia w zarządzaniu, prognozowanie ekonomiczne, język angielski.

Przedmioty specjalnościowe:

vmenuitemicon seminarium dyplomowe
vmenuitemicon projekt/ Badanie dyplomowe
vmenuitemicon system zarządzania BHP - projektowanie, wdrażanie
vmenuitemicon metody badania wypadków i chorób zawodowych
vmenuitemicon audyt wewnętrzny systemu zarządzania BHP
vmenuitemicon analiza stanowiska pracy z elementami ergonomii

Przedmioty do wyboru (należy wybrać przynajmniej dwa):

inne – z innych specjalności wg uznania studenta.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ukończenie specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy daje możliwość do podjęcia atrakcyjnego zawodu dającego perspektywy rozwoju na obecnym rynku. Absolwent tej specjalności zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.
W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy najczęściej korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.


Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.