Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
Prowadzone przez naszą uczelnię studia podyplomowe umożliwiają uzupełnienie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych, względnie ich zmianę, zgodnie z aktualnymi potrzebami pracodawców. 
 
Studia podyplomowe adresowane są do osób zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym firm. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania i wdrożenia procedur związanych z bezpieczeństwem systemu, którym zarządzają, zarządzania systemami lokalnymi
i sieciowymi opartymi na systemach operacyjnych Windows i Linux. Słuchacze zapoznają się
z elementami kryptografii, zasadą działania podpisu elektronicznego itd.
 
Ramowy program studiów:
Administrowanie sieciowymi systemami
Techniki kryptograficzne
Automaty i kompilatory
Protokół TCP/IP
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Bezpieczeństwo w e-biznesie
Elementy inżynierii oprogramowania; metody planowania projektów informatycznych; złożoność  projektów i metody radzenia sobie ze złożonością; fazy projektu IT; zarządzanie integralnością, ryzykiem i jakością; zarządzanie zmianami; ponowne użycie
Seminarium dyplomowe
 
 
Czas trwania studiów:
2 semestry, zajęcia odbywają się w piątki po południu, soboty i niedziele; średnio dwa razy
w miesiącu.
 
Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest wypełnienie wszystkich obowiązków dydaktycznych wynikających z programu studiów, złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.
 
Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
w Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.
 
Opłaty:
Opłata rekrutacyjna – 150 zł (w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata rekrutacyjna).
UWAGA: Absolwenci EUIE zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.
 
Czesne W całości  Płatność w dwóch ratach 
Wysokość rat 5 000 zł
1. rata 2. rata
3 000 zł 2 000 zł
 
Terminy płatności:
Jednorazowo: przed ropoczęciem pierwszego semestru.
Ratalnie: 1. rata przed ropoczęciem pierwszego semestru.; 2. rata przed ropoczęciem drugiego semestru.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
 
Dane do przelewu:
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
ul. Białostocka 22 lok. 1, 03-741 Warszawa
nr konta: PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528
(w tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko, imię oraz kierunek studiów) 
 
Zasady przyjęcia na studia:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Wymagane dokumenty:
umowa edukacyjna (dwa egzemplarze)
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich)
1 zdjęcie legitymacyjne
kopia dowodu osobistego
kserokopia odcinka opłaty rekrutacyjnej
 
Sposób składania dokumentów:
Osobiście w siedzibie uczelni: ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
 
Dodatkowe informacje:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
 
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.