Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia podyplomowe – Grafika komputerowa
Prowadzone przez naszą uczelnię studia podyplomowe umożliwiają uzupełnienie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych, względnie ich zmianę, zgodnie z aktualnymi potrzebami pracodawców.
 
Studia podyplomowe skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem kompetencji z zakresu fotografii i filmu cyfrowego, projektowania graficznego, prepressu, animacji komputerowej, projektowania i wykonywania stron WEB itp. Absolwent studiów będzie w stanie pracować
w agencjach reklamowych, w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych w działach reklamy i marketingu itp. Będzie posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się programami do projektowania i składu grafiki i tekstów na komputerach pracujących w Apple OS X.  
 
Ramowy program studiów:
Wprowadzenie do grafiki komputerowej
Fotografia cyfrowa
Film cyfrowy
Animacja komputerowa
Komputerowy prepress
Photoshop
InDesign
Adobe Ilustrator
Programowanie aplikacji internetowych
Projekt dyplomowy
Seminarium dyplomowe
 
 
Czas trwania studiów:
2 semestry, zajęcia odbywają się w piątki po południu, soboty i niedziele, średnio dwa razy
w miesiącu.
 
Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest wypełnienie wszystkich obowiązków dydaktycznych wynikających z programu studiów, złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.
 
Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
w Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.
 
Opłaty:
Opłata rekrutacyjna – 150 zł (w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata rekrutacyjna).
UWAGA: Absolwenci EUIE zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.
 
Czesne W całości  Płatność w dwóch ratach
Wysokość rat 7 500 zł
1. rata 2. rata
4 500 zł 3 000 zł
 
Terminy płatności:
Jednorazowo: przed ropoczęciem pierwszego semestru.
Ratalnie: 1. rata przed ropoczęciem pierwszego semestru.; 2. rata przed ropoczęciem drugiego semestru.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
 
Dane do przelewu:
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
ul. Białostocka 22 lok. 1, 03-741 Warszawa
nr konta: PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528
(w tytule prosimy wpisać: nazwisko, imię oraz kierunek studiów)
 
Zasady przyjęcia na studia:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Wymagane dokumenty:
umowa edukacyjna (dwa egzemplarze)
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich)
1 zdjęcie legitymacyjne
kopia dowodu osobistego
kserokopia odcinka opłaty rekrutacyjnej
 
Sposób składania dokumentów:
Osobiście w siedzibie Uczelni: ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
Pocztą na adres: Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna, ul. Białostocka 22 lok. 1, 03-741 Warszawa
 
Dodatkowe informacje:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
 
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.