Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Program firmy Apple – iOS DUP

Uczelnia od 2011 roku jest członkiem prowadzonego przez firmę Apple programu „iOS Developer University Program” (dalej „Program”). Członkostwo w Programie daje pracownikom i studentom Uczelni dostęp do informacji i narzędzi dostarczanych przez firmę Apple i związanych z budową aplikacji dla urządzeń mobilnych tej firmy, jak również możliwość testowania i uruchamiania opracowanych przez siebie aplikacji na urządzeniach testowych.


Korzyści dla studentów:
Studenci, którzy zostaną zarejestrowani przez Uczelnię w ramach Programu uzyskują dostęp do dokumentacji i narzędzi programistycznych umożliwiających, w ramach zajęć dydaktycznych, wytwarzanie oprogramowania dla systemu iOS. Udogodnienia te są dostępne dla studentów bez konieczności subskrybowania przez nich członkostwa w programie deweloperskim Apple.
Niezależnie od powyższych korzyści, wynikających z członkostwa w Programie, studenci uzyskują prawo do uruchamiania, w celach związanych z zajęciami realizowanymi przez Uczelnię, w ramach Programu, stworzonych przez siebie aplikacji na zaaprobowanych przez Uczelnię testowych urządzeniach mobilnych Apple.
Dzięki Programowi studenci uzyskują możliwość zapoznania się z całym cyklem wytwarzania zaawansowanych aplikacji przeznaczonych dla systemu iOS, z wyjątkiem ostatniego etapu, czyli dystrybucji poprzez iTunes App Store. Wśród korzyści uzyskiwanych przez studentów należy wyróżnić możliwość testowania stworzonego przez siebie oprogramowania na rzeczywistych urządzeniach testowych zarejestrowanych w Programie.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.