Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Dlaczego My?
Jesteśmy stabilnym pracodawcą.

Dajemy naszym pracownikom duże możliwości rozwoju zawodowego – wielu naszych pracowników rozpoczynających swoją karierę zawodową na naszej uczelni awansuje na wyższe stanowiska. Część naszych pracowników studiuje na naszej uczelni. Zatrudniamy również studentów.

W naszej działalności kierujemy się zasadami etyki, a naszych pracowników, współpracowników, organizacje współpracujące i studentów traktujemy uczciwie i z szacunkiem.

Nasi pracownicy są związani z nami od wielu lat – wielu z nich od początku istnienia uczelni, tylko niewielu opuszcza nas z własnego wyboru.

Na uczelni staramy się kontynuować tradycyjne wzorce akademickie. Kultywujemy przyjazne relacje między wszystkimi członkami naszej społeczności, a szczególną opieką otaczamy naszych studentów.

Nasz „know-how” w zakresie edukacji to kapitał, który poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami oraz szkolenia przekazujemy pracownikom. Decydują oni o wysokim poziomie kształcenia na naszej uczelni.

Uczelnia prowadzi współpracę zagraniczną ze szkołami wyższymi – krajowymi i zagranicznymi.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.