Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

W ramach specjalności student zapoznaje się z procedurami i prawem administracyjnym, organizacją systemu zarządzania państwem na poziomie centralnym oraz regionów i gmin.

Absolwent tej specjalności posiada pełne kompetencje podane dla absolwenta kierunku,
a ponadto:

 • zna zasady procesów gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
 • posiada wiedzę o przedsiębiorczości, zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej,
 • posiada wiedzę o zrównoważonym rozwoju gospodarki,
 • posiada umiejętność sporządzania i opracowania dokumentów analitycznych na poziomie lokalnym,
 • posiada umiejętność opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

RAMOWY PROGRAM SPECJALNOŚCI:

program studiów obejmuje łącznie cztery semestry nauki, z tego pierwsze dwa są wspólne dla wszystkich specjalności, a ostatnie dwa są przeznaczone na naukę wybranej specjalności (62 punkty ECTS – 510 godzin na studiach stacjonarnych lub 255 na studiach niestacjonarnych i on-line).

Przedmioty specjalnościowe:

 • seminarium dyplomowe
 • projekt/badanie dyplomowe
 • zarządzanie państwem w warunkach demokracji
 • zarządzanie publiczne
 • finanse publiczne
 • administracja gospodarcza

Przedmioty do wyboru (należy wybrać przynajmniej dwa):

inne – z innych specjalności wg uznania studenta.


Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.