fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Start Studenci Biblioteka
Biblioteka

Zbiory udostępniane są w formie wypożyczeń zewnętrznych (wypożyczalnia) oraz w formie prezencyjnej na miejscu (czytelnia). Ponadto za pośrednictwem Biblioteki możliwy jest dostęp do wypożyczeń międzybibliotecznych i zasobów bibliotek elektronicznych krajowych
i zagranicznych, w tym:

 1. Wirtualnej Biblioteki Nauki (http://wbn.edu.pl/),
 2. Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy,
 3. Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego,
 4. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,
 5. Bibliotek Publicznych Warszawy (biblioteki dzielnicowe),
 6. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie,
 7. Bibliotek Publicznych Warszawy (biblioteki dzielnicowe),
 8. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie,
 9. Biblioteki Wyższej Szkoły Cła i Logistyki,
 10. University of Virginia Library – 200 vol. dostępnych także w postaci e-booków (możliwość zamówienia wybranego egzemplarza w bibliotece),
 11. eBooks–Library –  http://www.ebook-library.com –  2 300 000 pełnotekstowych źródeł naukowych: książek, dokumentów elektronicznych, audiobooków w postaci e-booków (możliwość zamówienia wybranego egzemplarza w bibliotece),
 12. Google Books − http://books.google.pl/,
 13. Project Gutenberg − http://www.gutenberg.org,
 14. Czytelnia internetowa ibuk.pl − http://www.ibuk.pl/,
 15. Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – 770 000 publikacji (dostęp do czasopism i książek),
 16. Otwórz książkę http://otworzksiazke.pl,
 17. http://www.researchgate.net/?cp=sum (portal zawiera artykuły naukowe).

Łącznie w Bibliotece lub za jej pośrednictwem dostępnych jest dla studentów ponad 15 tys. vol. oraz 250 tytyłów czasopism, w tym z zakresu zarządzania, ekonomi i nauk pokrewnych ponad
5 tys. vol. oraz 120 tytułów czasopism. 

Zbiory Biblioteki uzupełniane są systematycznie; wybór literatury jest przemyślany
i zaopiniowany przez Radę Biblioteczną. Zbiory gromadzone w naszej Bibliotece dostosowane są do programu nauczania oraz potrzeb studentów.

Na bieżąco zakupujemy wydawnictwa krajowe i zagraniczne polecane przez wykładowców,
w tym również za pośrednictwem antykwariatów wydawnictwa, których nakład jest już wyczerpany. Zbieramy też dezyderaty od studentów. Zakupu wydawnictw dokonujemy głównie w księgarniach i antykwariatach. Monografie i podręczniki uczelniane zakupujemy też bezpośrednio w wydawnictwach uczelnianych krajowych i zagranicznych.

Uczelnia wykorzystuje dostęp do najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesie kształcenia. Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej uczelni,
gdzie zamieszczane są kursy oraz materiały edukacyjne, w tym e-booki, dedykowane do każdego
z prowadzonych przedmiotów.

Strona internetowa: http://biblioteka.ewsie.edu.pl/

 

 

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.