Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie organizacją i kapitałem ludzkim

We współczesnym świecie zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem, instytucją itp.) nie da się oddzielić od sprawnego i kompetentnego zarządzania działaniami zatrudnionych w niej ludzi.
W dobie równego dostępu do zasobów wiedzy oraz technologii szczególnym kapitałem każdej organizacji są właśnie zatrudnieni w niej pracownicy.

Celem specjalności Zarządzanie organizacją i kapitałem ludzkim jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej, która potrafi zarządzać organizacją, wykorzystując cały jej potencjał – zwłaszcza pracowników, ich wiedzę i umiejętności.

Studenci tej specjalności powinni zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, która umożliwi im zrozumienie procesu zarządzania i sprawowania przywództwa, jak i praktyczną, kształtującą umiejętności zastosowania metod, narzędzi oraz nowoczesnych rozwiązań potrzebnych
w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zdobyta wiedza i umiejętności dotyczą tzw. miękkich obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie i twardych, tj. koszty pracy, system wynagrodzeń oraz system oceny efektów pracy.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

RAMOWY PROGRAM SPECJALNOŚCI:

program studiów obejmuje łącznie cztery semestry nauki, z tego pierwsze dwa są wspólne dla wszystkich specjalności, a ostatnie dwa są przeznaczone na realizację wybranej specjalności (62 punkty ECTS – 510 godzin na studiach stacjonarnych lub 255 na studiach niestacjonarnych i on-line).

Przedmioty specjalnościowe:

seminarium magisterskie
projekt/badanie magisterskie
zarządzanie kapitałem ludzkim
zarządzanie pracą
zarządzanie jakością
zarządzanie organizacjami non-profit

Przedmioty do wyboru (min. dwa):

zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
zarządzanie marketingowe
strategie marketingowe
zarządzanie zmianą
zarządzanie zasobami IT
zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
marketing internetowy
controlling
zarządzanie publiczne
analiza finansowa
inne z innych specjalności

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.