Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Rachunkowość i controlling

Specjalność jest zorientowana na wszechstronne i profesjonalne przygotowanie absolwentów zarówno w obszarze ściśle związanym z rachunkowością, jak i na wykorzystanie informacji księgowych do potrzeb nowoczesnego zarządzania organizacją – w aspekcie finansowym oraz operacyjnym. W dziedzinie rachunkowości odnotowuje się w ostatnich latach dynamiczny rozwój, związany z aplikacją międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), obsługą finansowo-księgową funduszy unijnych, nowymi formami finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, rozwojem rynków finansowych itp.

W ramach specjalności kształcimy księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, pracowników biura rachunkowego itp. Zatrudniamy kadrę naukowo-dydaktyczną, która na co dzień w praktyce zawodowej zajmuje się prowadzeniem działalności w obszarze rachunkowości
i controllingu; są wśród niej również autorzy poczytnych monografii i poradników.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

RAMOWY PROGRAM SPECJALNOŚCI:

program studiów obejmuje łącznie cztery semestry nauki, z tego pierwsze dwa są wspólne dla wszystkich specjalności, a ostatnie dwa są przeznaczone na naukę wybranej specjalności (62 punkty ECTS – 510 godzin na studiach stacjonarnych lub 255 na studiach niestacjonarnych i on-line).

Przedmioty specjalnościowe:

seminarium magisterskie
projekt/badanie magisterskie
analiza i ocena ekonomiczno-finansowa
controlling i budżetowanie
zarządzanie pracą
zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Przedmioty do wyboru (min. dwa):

strategie finansowania przedsiębiorstw
prawo podatkowe
zarządzanie podatkami
zarządzanie zmianą
zarządzanie marketingowe
zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
zarządzanie publiczne
zarządzanie zasobami IT
współczesne systemy polityczne
zarządzanie kampanią reklamową w sieci
marketing polityczny
marketing internetowy
inne z innych specjalności

 

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.