Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie technologiami informatycznymi

Obecnie technologie informatyczne są powszechnie wykorzystywane w organizacjach różnej wielkości, niezależnie od branży. Są to jednak rozwiązania kosztowne, zarówno jeśli chodzi koszty pozyskania (zakupu), jak i utrzymania. Ponadto wszelkiego rodzaju awarie stanowią duże zagrożenie dla sprawnego i korzystnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku – wiążą się ze sporymi dodatkowymi kosztami i niosą ze sobą następstwa, czasem o katastroficznych rozmiarach. Dlatego też kardynalne znaczenie ma prawidłowe zarządzanie systemami i technologiami IT.

Specjalność jest przeznaczona dla inżynierów informatyków, których przygotowujemy do pełnienia funkcji menadżerskich. Współczesne organizacje oczekują od kierowników i dyrektorów firm i działów informatyki nie tylko wysokich kompetencji inżynierskich z zakresu informatyki, lecz także umiejętności menadżerskich. Firmy nie poszukują „informatyków do kwadratu” (tj. inżynier informatyk, mgr informatyk), ale informatyków menadżerów, którzy sprawnie i efektywnie będą zarządzać powierzonymi im zasobami.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Polecamy je także absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, rachunkowości, finansów itp.

Absolwent specjalności Zarządzanie technologiami informatycznymi jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich w działach IT we współczesnych organizacjach oraz do pracy jako menedżer średniego i najwyższego szczebla w firmach informatycznych. Posiada również unikatowe kompetencje pozwalające mu zajmować stanowiska menedżerskie w działach rachunkowości i kontrolingu, działach handlowych, logistyki i wielu innych, gdzie wymagana jest znajomość zarządzania współczesnymi systemami informatycznymi.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

RAMOWY PROGRAM SPECJALNOŚCI:

Program studiów obejmuje łącznie cztery semestry nauki, z tego pierwsze dwa są wspólne dla wszystkich specjalności, a ostatnie dwa są przeznaczone na naukę wybranej specjalności (62 punkty ECTS – 510 godzin na studiach stacjonarnych lub 255 na studiach niestacjonarnych i on-line).

Przedmioty specjalnościowe:
seminarium magisterskie
projekt/badanie magisterskie
zarządzanie zasobami IT
projektowanie infrastruktury IT
zarządzanie jakością usług informatycznych

Przedmioty do wyboru (min. dwa):
audyt informatyczny
zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
zarządzanie innowacjami
marketing internetowy
reklama w sieci

inne z innych specjalności

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.