Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie administracją publiczną

Administracja centralna i samorządowa to obszar gospodarki narodowej, w którym najszybciej (i bezprecedensowo w historii państwa polskiego) rośnie zatrudnienie. Tak intensywny rozwój wymaga dużej ilości nowych wysoko wykwalifikowanych kadr. Rośnie również zapotrzebowanie na kadry menedżerskie w organizacjach non-profit. Absolwent naszej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie również w takich instytucjach!

W ramach specjalności kształcimy specjalistów dla współczesnej administracji centralnej i samorządowej. Zatrudniamy ekspertów – teoretyków i praktyków, którzy na co dzień pracują w obszarze administracji, są też autorami poczytnych monografii i poradników.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

RAMOWY PROGRAM SPECJALNOŚCI:

program studiów obejmuje łącznie cztery semestry nauki, z tego pierwsze dwa są wspólne dla studentów różnych specjalności, a ostatnie dwa są przeznaczone wyłącznie na naukę wybranej specjalności (62 punkty ECTS – 510 godzin na studiach stacjonarnych lub 255 na studiach niestacjonarnych i on-line).

Przedmioty specjalnościowe:

seminarium magisterskie
projekt/badanie magisterskie
zarządzanie publiczne
zarządzanie organizacjami non-profit
zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
bezpieczeństwo publiczne
Przedmioty do wyboru (dwa):

zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
zarządzanie zmianą
zarządzanie pracą
zarządzanie zasobami IT
controlling
analiza finansowa
projektowanie infrastruktury IT
pozyskiwanie informacji w Internecie
inne z innych specjalności

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.