fotoonline1

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Usługa on-line
Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz – teraz możesz ukończyć STUDIA
Z USŁUGĄ ON-LINE w Warszawie!
Na naszej uczelni można studiować on-line, dzięki nowoczesnej infrastrukturze technicznej – z pomocą Internetu i środków telekomunikacyjnych.
 
Realizowane przez nas STUDIA Z USŁUGĄ ON-LINE są to studia hybrydowe, które polegają na wymiennym i równoczesnym wykorzystywaniu, obok metod tradycyjnych, telematycznej infrastruktury technicznej i e-learningu. Obecnie są one realizowane w ramach studiów niestacjonarnych.
 
Każdy semestr studiów składa się z ośmiu zjazdów, podczas których realizowane są zajęcia, ponumerowane od 1 do 8. Student może uczestniczyć w zajęciach osobiście (po uprzednim zarezerwowaniu sobie miejsca e-mailowo) lub połączyć się przez Internet (przy wykorzystaniu szeroko rozumianej infrastruktury telematycznej; Internet stanowi doskonałe medium wymiany informacji).
Zjazdy nr 1, 7, 8 mają status zjazdów plenarnych – zalecana jest obecność wszystkich studentów na zjeździe nr 1 i obowiązkowa na zjeździe nr 7  i nr 8.
Podczas zjazdów nr 7 i 8 odbywają się zaliczenia, egzaminy i wpisy, dlatego wymagany jest przyjazd na uczelnię (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ).
 
Zajęcia on-line wspierane są szeregiem komplementarnych działań, których celem jest wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia zajęć tradycyjnymi metodami. Studenci i prowadzący zajęcia w sposób efektywny korzystają z nowoczesnych środków przekazu i komunikacji, głównie dzięki uczelnianej platformie e-learningowej Moodle.
 
Na platformie – dla każdego przedmiotu prowadzonego w danym semestrze – umieszczone są:
1. Program zajęć (sylabus) dla przedmiotu/modułu;
2. Zakres merytoryczny każdych zajęć, wraz z podaniem źródeł;
3. Wymagania związane z zaliczeniami/egzaminami dla przedmiotu/modułu – zagadnienia do opracowania (w przypadku wykładów i konwersatoriów), ćwiczenia do wykonania (w przypadku ćwiczeń, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów itp.);
4. Ewentualnie odniesienia do różnych źródeł (dostęp do materiałów do nauki na innych serwisach prywatnych i publicznych).
 
Obok uczelnianej platformy e-learningowej używane są także inne narzędzia i techniki, jak wideokonferencje, symulacje czy wirtualne laboratoria. Prowadzone są projekty dydaktyczne, które opierają się na narzędziach i serwisach społecznościowych.
Studenci studiów tradycyjnych i e-learningowych tworzą jedną społeczność akademicką. Absolwenci studiów z usługą on-line otrzymują taki dyplom, jaki studenci studiujący w formie tradycyjnej na studiach niestacjonarnych.
Na wszystkich prowadzonych przez nas kierunkach i poziomach studiów można studiować on-line. Za usługę on-line pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł na semestr, płatne wraz z pierwszą ratą czesnego.

 

Kontakt do opiekuna studiów: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.