Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia I stopnia – Informatyka
Minimum matematyki – maksimum informatyki

OFERUJEMY ATRAKCYJNE I POSZUKIWANE NA RYNKU SPECJALNOŚCI:


ZAPISZ SIĘ TUTAJ!


Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej, przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego, oraz egzaminem dyplomowym.
Realizowany przez nas program matematyki zawiera jedynie podstawy, niezbędne do nauki przedmiotów informatycznych (zgodnie z obowiązującymi standardami, zakres wymagany przy nauczaniu przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych).
Program, który realizujemy, jest łatwy do przyswojenia i przyjazny studentom. Duży nacisk kładziemy na zdobycie wiedzy i umiejętności informatycznych, dzięki czemu absolwent może bez przeszkód kontynuować studia na poziomie magisterskim!

Absolwent studiów o kierunku informatyka
 • zna podstawy teoretyczne informatyki, zarówno metody klasyczne, jak i nowoczesne, posiada biegłość w zakresie algorytmiki i programowania,
 • ma podstawy teoretyczne, które potrafi zastosować do rozwiązywania problemów informatycznych,
 • posiada wiedzę i umiejętności praktyczne, potrzebne do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich w zakresie informatyki, potrafić dokonać wyboru odpowiednich metod i narzędzi w celu realizacji postawionych mu zadań,
 • potrafi efektywnie pracować w zespole, realizować zespołowo proste przedsięwzięcia informatyczne,
 • jest świadomy problemów współczesnej nauki, jej związków z otoczeniem i wynikających stąd implikacji oraz istniejących uwarunkowań i ograniczeń w pracy inżyniera,
 • jest świadomy, że istnieje konieczność doskonalenia zawodowego przez całe życie,
 • jest przygotowany do formułowania opinii oraz potrafi dyskutować ze specjalistami i niespecjalistami.

Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju, a także za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.


Profil absolwenta w zależności od ukończonej specjalności

Absolwent uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
 • programista (programista baz danych) w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości,
 • programista (koder i projektant), tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych,
 • operator/administrator komputerowo wspomaganych systemów produkcyjnych w reklamie, wydawnictwach i mediach (agencje reklamowe, studia graficzne, naświetlarnie, drukarnie stosujące technologie druku cyfrowego, studia telewizyjne i filmowe itp.),
 • analityk – projektant systemów informatycznych, realizator, specjalista ds. testowania oprogramowania,
 • wdrożeniowiec,
 • specjalista zajmujący się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych,
 • administrator sieci komputerowych (projektowanie, konfigurowanie i administrowanie sieciami lokalnymi i rozległymi w środowisku UNIX/LINUX, Windows i NetWare).

Jest możliwe także indywidualne wyprofilowanie swoich kompetencji. Student może wybrać, zamiast specjalności, dowolne przedmioty (ze wszystkich oferowanych przedmiotów specjalistycznych) i w ten sposób określić własną ścieżkę studiów i związane z nią zdobywanie umiejętności zawodowych. Może wybrać przedmioty dopasowane do pracy zawodowej, bardziej lubiane, łatwiejsze do nauki itp.

Studia trwają 7*/8 semestrów i kończą się przygotowaniem (wykonaniem) projektu dyplomowego przedstawionego w pracy inżynierskiej (przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego – promotora). Po pozytywnej obronie pracy inżynierskiej absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.


* Studia stacjonarne i niestacjonarne w indywidualnych przypadkach.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.