fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Misja

Misją uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów, stanowiących najlepszą kadrę w instytucjach biznesowych w nowoczesnym państwie, w odpowiedzi na aktualne potrzeby kraju, regionu i Europy. Nasi absolwenci zajmują najczęściej stanowiska menedżerów, informatyków, pracowników technicznych, pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Uczelnia realizuje swoją misję we współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym przedsiębiorcami i samorządowcami, poprzez oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Ponadto misją uczelni jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie osiągnięć nauki.

Władze uczelni za najwyższy priorytet stawiają sobie: doskonalenie systemu dydaktycznego, rozwój dziedzin nauki reprezentowanych na uczelni, doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, intensyfikowanie współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą, a także prowadzenie badań naukowych w formie projektów samodzielnych oraz podejmowanych wspólnie z jednostkami innych uczelni.

Misją uczelni jest także ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, co uznawane jest zarówno przez władze uczelni, jak i społeczność akademicką za stały element strategii rozwoju Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.

 

 

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.