fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Kim jesteśmy?

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie Wyższym" (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z póź. zm.) oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW–2–01–4001–98/06/07. Uczelnia kontynuuje tradycje działalności edukacyjnej prowadzonej od 1987 roku. Jak każda polska uczelnia, nasza również jest instytucją wyższej użyteczności publicznej działającą non profit.

UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM – to nasza dewiza

Uczelnia realizuje nowoczesny program nauczania, zorientowany na praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w zawodzie w kraju i zagranicą. Szczególną uwagę zwróciliśmy na przyjazny studentom sposób realizacji programu nauczania przedmiotów, które studenci innych uczelni uważają za trudne!  W ramach specjalności wprowadziliśmy wiele przedmiotów zorientowanych na praktykę. Opracowaliśmy je tak, aby zwiększyć wartość zawodową absolwenta.

ZAPEWNIAMY:

Wysoką jakość kształcenia – profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu, umożliwiające zrobienie kariery zawodową w kraju i zagranicą.

 • Doskonałą kadrę – znani profesorowie i wybitni praktycy pracujący od lat w kraju i zagranicą.
 • Nowoczesne programy nauczania – możliwość nauki przez INTERNET – platforma edukacyjna
  i wykłady dostępne w postaci elektronicznej.
 • Przyjazny dla studentów sposób nauki - konsultacje i zajęcia dostępne przez INTERNET.
 • Niskie wpisowe, wyjątkowo niskie czesne – dla najlepszych stypendia naukowe.
 • Dogodne raty miesięczne i bardzo korzystna możliwość opłaty czesnego w dwóch ratach.
 • Możliwość uzyskania stypendium, i w efekcie możliwość nauki bez opłat, stypendia socjalne i dla niepełnosprawnych od pierwszego semestru.
 • Możliwość współudziału w badaniach naukowych prowadzonych przez naszych profesorów w kraju i zagranicą.
 • Praktyki i staże wakacyjne w kraju i zagranicą w znanych firmach i instytucjach.
 • Dla zainteresowanych możliwość rozszerzonej nauki języków obcych – specjalny program kursów i certyfikatów językowych.
 • Pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie w kraju zagranicą (praktyki i staże, współpraca
  z urzędami pracy i firmami rekrutującymi itp.).
 • Wiele, wiele innych korzyści.

NIE CZEKAJ! JUŻ DZIŚ PRZYJDŹ DO NAS!

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.