fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Start Kandydaci Opłaty
Opłaty 

Studia 1-go stopnia (licencjackie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Administracja  260PLN  300PLN  360PLN
Ekonomia  260PLN  300PLN  360PLN
Zarządzanie  280PLN  320PLN  380PLN
Pedagogika  240PLN  280PLN  340PLN
Studia 1-go stopnia (inżynierskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Informatyka (inż.)  320PLN  360PLN  420PLN
Studia 2-go stopnia (magisterskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Zarządzanie mgr  340PLN  380PLN  440PLN
Administracja publ. mgr  320PLN  360PLN  420PLN
Informatyka mgr inż.  380PLN  440PLN  520PLN
Możliwa jest również opłata w 6-ciu ratach – proszę się kontaktować w tej sprawie telefonicznie.
 

Przy płatności jednorazowej lub w 2-ch ratach - wpłata przed złożeniem dokumentów
Studia 1-go stopnia (licencjackie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Administracja 1200PLN 1400PLN 1700PLN
Ekonomia 1250PLN 1400PLN 1650PLN
Zarządzanie 1300PLN 1500PLN 1800PLN
Pedagogika 1000PLN 1300PLN 1600PLN
Studia 1-go stopnia (inżynierskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Informatyka (inż.) 1500PLN 1700PLN 2000PLN
Studia 2-go stopnia (magisterskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Zarządzanie mgr 1600PLN 1800PLN 2100PLN
Administracja publ. mgr 1500PLN 1700PLN 2000PLN
Informatyka mgr inż. 1900PLN 2100PLN 2500PLN
 
Warunki promocji !!!
1. Promocja trwa do 20 czerwca lub do odwołania.
2. Cena obowiązuje kandydatów, którzy zarejestrują się przez Internet, telefonicznie lub osobiście w czasie trwania promocji.
3. Dokumenty należy złożyć w terminie 2-ch tygodni od momentu rejestracji. Osoby, które jeszcze nie mają świadectwa maturalnego składają dokumenty bez świadectwa. Osoby, które nie zdadzą matury otrzymają 100% zwrotu dokonanych wpłat lub po poinformowaniu działu rekrutacji (ul. Modlińska 51) o wyznaczonym terminie poprawkowym matury otrzymują przedłużony termin doniesienia świadectwa dojrzałości.
4. Przed złożeniem dokumentów należy dokonać na rachunek bankowy Uczelni wpłaty zgodnie z informacją podaną powyżej. Przy płatności jednorazowej lub 50% kwoty przy płatności w 2-ch ratach (pozostałe 50% do końca maja 2016). Przy płatności w 5-ciu ratach należy wpłacić opłatę rejestracyjną 150PLN – opłatę za pierwszy semestr uiszcza się w okresie wrzesień 2016 – grudzień 2016.
5. Promocja dotyczy opłaty za cały pierwszy semestr studiów. Przerwanie studiów przed końcem semestru oznacza zerwanie warunków promocji – obowiązują wówczas ceny, jak w pozycji „pozostałe semestry" i tak zostaną rozliczone wpłaty dokonane przez kandydata/studenta.

Wszystkie wpłaty muszą być dokonane na rachunek bankowy Uczelni:
PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528
EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA
w Warszawie, ul. Białostocka 22, tytułem: (wpisowe/czesne) oraz imię i nazwisko i ew. nr albumu (dotyczy studentów).


Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.