fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Wydziały

W EUROPEJSKIEJ UCZELNI INFORMATYCZNO-EKONOMICZNEJ FUNKCJONUJĄ WYDZIAŁY:

Informatyki

Zarządzania i Administracji

WYDZIAŁ INFORMATYKI prowadzi studia inżynierskie I stopnia oraz II stopnia na kierunku Informatyka. Realizowany przez nas program matematyki zawiera jedynie elementy niezbędne do nauki przedmiotów informatycznych (podstawowe dla kierunkowych i specjalnościowych studiów, w ilościach i zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami). Nasz program nauczania matematyki jest łatwy i przyjazny studentom. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, przygotowaną przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego, oraz egzaminem dyplomowym. Duży nacisk położony został na zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych, co zwiększa wartość zawodową absolwentów i umożliwia kontynuację studiów na poziomie magisterskim!

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI prowadzi studia I stopnia na kierunku Administracja, Ekonomia, Zarządzanie oraz II stopnia na kierunku Zarządzanie. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, przygotowaną przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego, oraz egzaminem dyplomowym. Przedmioty trudne i łatwe realizujemy w sposób przyjazny studentom, dotyczy to w szczególności matematyki, statystyki i mikroekonomi, które są zwykle najcięższe dla studentów innych uczelni. Duży nacisk położyliśmy na naukę przedmiotów związanych z zarządzaniem, co podnosi wartość zawodową absolwentów. Staramy się zwracać uwagę studentów na praktykę zarządzania – zarówno w dużych korporacjach, jaki i w small biznesie (przedmioty: prawo podatkowe, zarządzanie projektami, rachunkowość finansowa itp.). W ramach specjalności studenci mają możliwość uzyskania wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych o charakterze branżowym, co pozwala im skutecznie konkurować na rynku pracy.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.