Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia techniki i informatyki dla nauczycieli
STUDIA TECHNIKI I INFORMATYKI
Studia podyplomowe techniki i informatyki dla nauczycieli skierowane są do absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich i licencjackich), pracujących w szkołach oraz wszystkich, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje.
Studia trwają 3 semestry (350 godzin) i odbywają się dwa razy w miesiącu w systemie sobotnio – niedzielnym.
Celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej zainteresowanych osób, co umożliwi przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów technika i informatyka, a także pozwoli na poprawę dotychczasowego stylu pracy oraz podjęcie nowych obowiązków w warunkach zreformowanego systemu edukacji.
 
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu techniki i informatyki.
 
DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
"Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych."
 
DODATKOWE UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Ukończenie studiów nadaje uprawnienia do nauczania techniki i informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Umożliwią również włączenie informatyki do nauczania przedmiotów, które są związane z podstawowymi kwalifikacjami nauczyciela, jak również wykorzystanie wiedzy technicznej do nauczania tych przedmiotów.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe
 
FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne
 
TEMETYKA ZAJĘĆ
 
BLOK TECHNIKA:
 • zastosowania systemów komputerowych w technice
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • nauka o materiałach
 • podstawy mechatroniki
 • grafika inżynierska
 • nowoczesne technologie wytwarzania
 • technika a ochrona środowiska
 • maszyny i urządzenia użytkowe
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • dydaktyka techniki
BLOK INFORMATYKA:
 • architektura komputerów i systemy operacyjne
 • sieci komputerowe
 • programy użytkowe
 • języki programowania
 • algorytmy i struktury danych
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer
 • edukacja na odległość
 • dydaktyka informatyki
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka dydaktyczna
 
Kierownik studiów: dr Jadwiga Wicińska
 
 
CENA
Wpłata jednorazowa 4500 PLN bez opłaty rejestracyjnej i wpisowego
Wpłata semestralna po 1600 PLN + 350 PLN opłata rejestracyjna i wpisowe odliczane od ostatniej wpłaty.
 
WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: Kolejność zgłoszeń
 
TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec
Terminy zajęć: Zajęcia co 2 tygodnie sobota/niedziela
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.