Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
O Nas

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia
27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z póź. zm.) oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-01-4001-98/06/07. Uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pozycja 340.

Uczelnia kontynuuje tradycje działalności edukacyjnej prowadzonej od 1987 roku. Jak każda polska uczelnia, nasza również, jest instytucją wyższej użyteczności publicznej działającą
non profit. Oferujemy wysokiej jakości kształcenie oraz korzystny system opłat – umożliwiamy studiowanie również osobom niezamożnym.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.