Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Marketing i reklama w sieci

We współczesnym świecie komunikacja społeczna jest w dużym stopniu realizowana przy wykorzystaniu Internetu. Jest to jedna z najważniejszych przestrzeni wykorzystywanych do oddziaływania na konsumentów. Specjalność jest zorientowana na zarządzanie nowymi sposobami komunikacji marketingowej, w tym przede wszystkim na marketing i reklamę  w Internecie z wykorzystaniem serwisów społecznościowych.

Nauka pozwala poznać sposoby wykorzystania Internetu do celów marketingowych i reklamy. Nasza kadra naukowo-dydaktyczna, która na co dzień aktywnie uczestniczy w kampaniach reklamowych realizowanych w sieci, przekaże studentom najważniejsze sposoby konstruowania
i metody prowadzenia kampanii reklamowych. Studenci poznają również wybrane narzędzia informatyczne.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

RAMOWY PROGRAM SPECJALNOŚCI:

program studiów obejmuje łącznie cztery semestry nauki, z tego pierwsze dwa są wspólne dla wszystkich specjalności, a ostatnie dwa są przeznaczone na naukę wybranej specjalności (62 punkty ECTS – 510 godzin na studiach stacjonarnych lub 255 na studiach niestacjonarnych i on-line).

Przedmioty specjalnościowe:

seminarium magisterskie
projekt/badanie magisterskie
zarządzanie marketingowe
strategie marketingowe
marketing internetowy
zarządzanie kampanią reklamową w sieci

Przedmioty do wyboru (min. dwa):

współczesna komunikacja masowa
pozyskiwanie informacji w Internecie
regulacje prawne dotyczące mediów i Internetu
zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
projektowanie infrastruktury IT
zarządzanie zmianą
zarządzanie zasobami IT
inne z innych specjalności

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.